Tisak

U našoj osnovnoj ponudi je dakako tisak. Sve što se može otisnuti, u našoj je domeni. Blokovska roba, brošute, leci, katalozi, posjetnice… Osim klasičnog offset tiska u vlastitoj produkciji imamo i sitotisak i digitalni tisak A3 extended formata. Tim tehnikama zadovoljavamo gotovo sve zahtjeve naših klijenata. Osim gore navedenog, u mogućnosti smo napraviti i kartonsku ambalažu gotovo svih dimenzija i oblika. Jedino ograničenje je mašta, no i toga ne nedostaje. Naši dizajneri predložiti će Vam nove modele Vaših materijala ili ih prilagoditi već postojećim i isprobanim formatima na našem tržištu.

Kao i u ostalim segmentima našeg poslovanja i tu smo Vam na usluzi ta sva pitanja.